O nás

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. je od svojho vzniku v roku 1995 zameraná na spracovanie údajov pre geografické informačné systémy – GIS (digitálne vektorové a rastrové údaje a tiež štatistické a databázové údaje), na vytváranie nadstavbových aplikácií pre GIS a na implementáciu GIS do iných celopodnikových riešení.

Základnou filozofiou firmy je vývoj a budovanie geografických informačných systémov „na kľúč“ podľa špecifických požiadaviek koncových používateľov.

Viac o nás


Služby a produkty


Analýzy

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. vykonáva na základe zmluvného vzťahu s klientom priestorové analýzy a spracovanie údajov interného aj externého prostredia. Sú určené pre tie spoločnosti, ktoré doteraz nemajú implementované vlastné prostredie pre geografické informačné systémy alebo požadujú spracovanie špecializovaných údajov do svojho GIS systému. 2

Školenia

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. vykonáva školenia pre užívateľov ArcGIS vo vlastnej špecializovanej učebni. Školenia sú vedené dlhoročnými odborníkmi na problematiku GIS. Termíny ako aj jednotlivé úrovne školení sú stanovené individuálne po dohode so záujemcami. 2

GPS merania

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. vykonáva GPS merania vlastným prijímačom Trimble Pathfinder Pro XRS a zabezpečuje súbory pre diferenciálnu korekciu z vlastnej referenčnej stanice, ktorá je lokalizovaná v Bratislave – Kolibe. 2

Naši partneri