Služby a produkty


Analýzy

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. vykonáva na základe zmluvného vzťahu s klientom priestorové analýzy a spracovanie údajov interného aj externého prostredia. Sú určené pre tie spoločnosti, ktoré doteraz nemajú implementované vlastné prostredie pre geografické informačné systémy alebo požadujú spracovanie špecializovaných údajov do svojho GIS systému.

Školenia

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. vykonáva školenia pre užívateľov ArcGIS vo vlastnej špecializovanej učebni. Školenia sú vedené dlhoročnými odborníkmi na problematiku GIS. Termíny ako aj jednotlivé úrovne školení sú stanovené individuálne po dohode so záujemcami.

GPS merania

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. vykonáva GPS merania vlastným prijímačom Trimble Pathfinder Pro XRS a zabezpečuje súbory pre diferenciálnu korekciu z vlastnej referenčnej stanice, ktorá je lokalizovaná v Bratislave – Kolibe.