O nás

Revolučné sofvérové riešenie

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. je od svojho vzniku v roku 1995 zameraná na spracovanie údajov pre geografické informačné systémy – GIS (digitálne vektorové a rastrové údaje a tiež štatistické a databázové údaje), na vytváranie nadstavbových aplikácií pre GIS a na implementáciu GIS do iných celopodnikových riešení.

Základná filozofia

Základnou filozofiou firmy je vývoj a budovanie geografických informačných systémov „na kľúč“ podľa špecifických požiadaviek koncových používateľov. 

 

Dáta

Jednotlivé balíky dát, digitálnych vrstiev a aplikačných nadstavieb vytvorili postupne komerčne veľmi úspešné produkty, určené pre podporu rozhodovacieho procesu stredného a vyššieho manažmentu finančných spoločností, pre marketingové analýzy obchodných firiem aj pre riadenie procesov v štátnej správe na rozličných hierarchických úrovniach.

 

Referenčné mapové údaje

SMARTmap využíva lokalizačný register adresných bodov LoRAB®, ktorý je použitý ako priestorový základ Registra adries. Ďalej pracuje s katastrálnou mapou a tým umožňuje rýchlo spracovať všetky informácie viažuce sa na parcelu a adresu.

 

Identifikácia príjmov samosprávy

Zavedením referenčných registrov pomáha pri konsolidácií interných údajov samosprávy a identifikuje potenciálne príjmy v oblasti daní a poplatkov.

 

Zaujali sme vás?

Kontaktujte nás