O nás

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. má korene, ktoré siahajú až do roku 1995, a od samého svojho vzniku sa špecializuje na spracovanie geografických informácií pre geografické informačné systémy (GIS). Naša práca zahŕňa spracovanie digitálnych vektorových a rastrových údajov, ako aj štatistických a databázových informácií. Okrem toho sme zameraní na vytváranie nadstavbových aplikácií pre GIS a integráciu GIS do rôznych podnikových riešení.

Historické míľniky

1995
Založenie spoločnosti ErasData-Pro s.r.o.
1997
Schválenie projektu REGIS – geografický informačný systém MV SR, do ktorého EDP dodáva databázové a geografické údaje
2012
Prijatie výzvy k partnerskej spolupráci s obcou Chorvátsky Grob – vytvoriť interaktívnu mapovú vizualizáciu s integráciou údajov úradov
2022
ErasData-Pro je víťazom verejného obstarávanie Smart technológie mesta Ružomberok s nenávratným príspevkom vo výške 1 milión eur financovaný vrámci Operačného programu EÚ Integrovaná infraštruktúra

Základnou filozofiou firmy je vývoj a budovanie geografických informačných systémov „na kľúč“ podľa špecifických požiadaviek koncových používateľov.

SMARTmap využíva lokalizačný register adresných bodov LoRAB®, ktorý je použitý ako priestorový základ Registra adries. Ďalej pracuje s katastrálnou mapou a tým umožňuje rýchlo spracovať všetky informácie viažuce sa na parcelu a adresu.

Jednotlivé balíky dát, digitálnych vrstiev a aplikačných nadstavieb vytvorili postupne komerčne veľmi úspešné produkty, určené pre podporu rozhodovacieho procesu stredného a vyššieho manažmentu finančných spoločností, pre marketingové analýzy obchodných firiem aj pre riadenie procesov v štátnej správe na rozličných hierarchických úrovniach.