Produkty

Smartmap

SMARTmap predstavuje nový priekopnícky koncept nazerania na údaje samosprávy. Integruje informácie agendových systémov s mapovými podkladmi a umožňuje ich vizualizáciu a analýzu.

Systém integruje údaje samosprávy a prepája ich s mapou. Všetko, čo ste museli zdĺhavo vyhľadávať je dostupné v SMARTmap na kliknutie.

Viac informácii

Krízový manažment

Spolocnost ErasData-Pro, s.r.o. dlhodobo spolupracuje so Sekciou krízového manažmentu a civilnej ochrany SR pri budovaní geografického informačného systému na podporu rozhodovacieho procesu v oblasti krízového riadenia. V rámci spolupráce vzniklo niekolko špecializovaných produktov, ktoré sú intenzívne využívané pri zbere údajov, pri vyhodnocovaní ich priestorových vztahov alebo priamo pri analyzovaní vplyvu ohrozenia.

 

Viac informácii

Geomarketing

Podrobná analýza ekonomicko-demografických ukazovateľov v ich priestorovo-geografických súvislostiach poskytuje nové možnosti pre úspešný rast v silnej obchodnej konkurencii. Softvérové prostredie ArcGIS predstavuje komplexný systém pre vývoj produktov pre oblasť geomarketingových analýz v oblasti geografického informačného systému. Naša spoločnosť vytvorila niekoľko produktov, ktoré boli úspešne implementované vo finančných inštitúciách a výrazne napomáhajú pri priestorových analýzach ovplyvňujúcich marketingovú stratégiu týchto spoločností.

Viac informácii

Údaje

Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o ponúka širokú škálu štandardných aj neštandardných grafických aj alfanumerických dátových štruktúr, na základe ktorých je používateľ schopný podrobne analyzovať a vizualizovať svoje záujmové územie.
Spoločnosť ErasData-Pro, s.r.o. sa od svojho vzniku venuje spracovaniu priestorových údajov do rozličných digitálnych formátov a v rozličných mierkach. Sme vlastníkom autorských práv niekoľkých digitálnych produktov vektorového aj rastrového formátu.

Viac informácii

Zaujal vás niektorý z našich produktov?

Kontaktujte nás