Verejný sektor

Erasdata Pro ponúka komplexné riešenia pre verejný sektor, ktoré prepojujú geografické informácie s rôznymi aspektmi verejnej správy. Naša platforma umožňuje presné mapovanie, efektívnu analýzu a lepšie rozhodovanie vo verejnom sektore. Pomáhame spravovať verejné údaje, integrovať ich a zlepšiť výkonnosť vo verejných službách.

S našimi referenčnými registrami a geodatabázami dokážeme efektívne identifikovať a sledovať adresy a parcely, čo je nevyhnutné pre správne účtovanie daní a poplatkov. Naša riešenia tiež podporujú zlepšenie správy majetku a optimalizáciu verejných projektov.

S Erasdata Pro získavate spoľahlivé a aktuálne geografické informácie, ktoré podporujú efektívne rozhodovanie a zlepšujú kvalitu verejných služieb pre občanov. Spolupracujeme s verejným sektorom na lepšej správe verejných údajov a na dosahovaní transparentnosti a efektívnosti vo verejnom sektore.